Neşeli ingilizce

NEDEN YABANCI DİL?

 

 Yabancı Dil Eğitiminin Zihinsel Gelişime Katkıları

  1. Anadil becerilerini geliştirir.

Yabancı dil öğrenimi, beynimizdeki dil merkezini kuvvetlendirerek anadilin de gelişmesini sağlar. Yabancı bir dil öğrenirken, anadilimizdeki dilbilgisi kurallarını ve istisnaları daha çabuk kavrarız.

  1. Hafızayı kuvvetlendirir.

Ne kadar sıkıcı gibi görünse de yabancı bir dili öğrenmek, o dildeki kelime ve dilbilgisi kurallarını ezberleme ile mümkün olmaktadır.

Alzheimer Derneği’ne göre yabancı bir dildeki kelimeleri ezberlemek, beynimizin hafıza merkezini yeniden yapılandırır. Tabii ki bu durum günlük yaşantımızda yaşadığımız unutkanlıkları azaltır. Anahtarımızı nereye koyduğumuzu ve alışveriş listemizde neler olduğunu daha rahat hatırlayabiliriz.

  1. Beyin fonksiyonlarını arttırır.

Yabancı bir dil öğrenmek, problemlere çözüm bulma konusunda esnekliğimizi arttırır. Bunun sebebi dil öğrenen bir insanda, beyindeki düşünme, algı ve dil merkezi olan serebral korteks ile görme merkezi olan arka lobun birlikte çalışmasıdır. Sinir hücrelerinin birlikte çalışması sadece dil konusunda yardımcı olmaz, matematik problemi çözmek gibi konularda da faydalı olur.

  1. Beyni gençleştirir.
  1. Karar verme kabiliyetini arttırır.
  2. Alzheimer ve bunamayı engeller.

 

 

Yabancı Dil Eğitimi ve Çocuklarda Zekâ Gelişimi

  1. Yapılan araştırmalara göre ana dili dışında ikinci bir dili öğrenen çocukların, kendi dilini daha iyi kullandıkları ve daha düzgün konuştukları görülmüştür.

 

  1. Yabancı bir dil öğretilen bebeklerin kendi yaşıtlarına göre algıları daha hızlı gelişir. Çünkü yabancı bir dili öğrenmek, beyinde görme merkezinin çalışmasını da sağlayarak bebeklerin cisimleri gözleriyle takip etmesini hızlandırır.